Tag: Blood donation

सर्वसमावेशक भारतीयत्वाचे खरे शत्रू कोण?

सर्वसमावेशक भारतीयत्वाचे खरे शत्रू कोण?

सेक्युलॅरिझम या तत्वाचा अंगीकार करू इच्छिणाऱ्या भारतीय नागरिकांचे सार्वजनिक व्यवहार हे अशा पद्धतीचे असावेत की ज्यामुळे विशिष्ट धर्म किंवा विचारसरणीच्य ...
‘रक्त संकलना’मागचा डावा दृष्टिकोन

‘रक्त संकलना’मागचा डावा दृष्टिकोन

उजवे लोक फारसी-अरबी शब्द मराठी भाषेत असू नयेत या द्वेषभावनेतून भाषा‘शुद्धी’चा आग्रह धरत पर्यायी शब्दनिर्मिती करतात, तर डाव्यांचे पर्यायी शब्द सुचवणे ह ...
डाव्यांचे ‘रक्तसंकलन शिबीर’

डाव्यांचे ‘रक्तसंकलन शिबीर’

रक्तदान हा प्रचलित शब्द बदलण्याची बाब डाव्या पुरोगामी लोकांच्या विक्षिप्तपणाचा एक क्षुल्लक नमूना म्हणून सोडून द्यावी असे घडीभर वाटले पण नंतर असाही विच ...
भारताने रक्तदानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे

भारताने रक्तदानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे

मागणी व पुरवठ्यातील फरक कमी करण्यासाठी, एक सामाजिक प्रथा म्हणून स्वैच्छिक रक्तदानाची संस्कृती रुजवण्याची गरज आहे. ...