Tag: Contemporary

कालसुसंगत काम्यूचे मर्मग्राही मुक्तचिंतन

कालसुसंगत काम्यूचे मर्मग्राही मुक्तचिंतन

संशयित आरोपी वा गुन्हेगारांना दिल्या जाणाऱ्या झटपट न्यायास समाजमान्यता आणि सन्मान देणारा हा काळ आहे. त्यालाच अनुसरून जशा झुंडी रस्त्यावर उतरून हत्या क ...