Tag: curfew

महाराष्ट्रामध्ये संचारबंदी 

महाराष्ट्रामध्ये संचारबंदी 

राज्यामध्ये १४४ कलम लावून, जमावबंदी केल्यानंतरही लोक रस्त्यावर दिसत असल्याने, अखेर आज महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करण्याचा न ...