Tag: Elizabeth Holmes

एलिझाबेथ होम्सचं नाटक !

एलिझाबेथ होम्सचं नाटक !

अमेरिकेत एक जाम उदबोधक आणि रंजक नाटक घडतंय. हे नाटक म्हणजे कोर्टनाटक आहे. एलिझाबेथ होम्स या महिलेवर लोकांना फसवल्याचा आरोप आहे, आरोप सिद्ध झाला तर होम ...