Tag: Father’s day

पितापुत्राच्या नात्याचा कोलाज

पितापुत्राच्या नात्याचा कोलाज

आई ही मातीसारखी असते तिच्यात आपली मुळं घट्ट रुतलेली असतात. पण बाप हा त्या मुळांना, मातीला आतून ओलावा देणारा असतो.. आईचं काळीज समजणाऱ्या पोरांना बापाच ...