Tag: fukushima

दशक फुकुशिमा अणुदुर्घटनेचे- भागः २

दशक फुकुशिमा अणुदुर्घटनेचे- भागः २

सौर व पवनउर्जेला काही वर्षानंतर चांगले दिवस येणार आहेत. पण सध्यातरी अणुऊर्जेला टाळायचं म्हटलं तरी टाळता येणार नाही. अणुकेंद्रातली ऊर्जा स्वच्छ व पर्या ...
दशक फुकुशिमा अणुदुर्घटनेचे- भागः१

दशक फुकुशिमा अणुदुर्घटनेचे- भागः१

जपानमध्ये भूकंप व त्सुनामी एकापाठोपाठ येतच असतात. त्यांना याची सवय आहे. पण या साऱ्या संकटांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित ...