Tag: German

जनमतावर स्वार झालेल्या अँजेला मर्केल

जनमतावर स्वार झालेल्या अँजेला मर्केल

अँजेला मर्केल जर्मनीच्या चॅन्सेलरपदावरून निवृत्त झाल्या. त्यांचं बरं चाललं होतं. ७५ टक्के जर्मन जनतेला त्यांचं नेतृत्व पसंत होतं. त्यांच्या कोविड हाता [...]
1 / 1 POSTS