Tag: Mulshi

मुळशी धरणग्रस्तांचा सत्याग्रह

मुळशी धरणग्रस्तांचा सत्याग्रह

ज्यांच्या जमिनी मुळशी धरणात गेल्या आहेत, त्या मुळशी धरणग्रस्तांना अधिकृत घरे मिळावीत, गावठाण दर्जा मिळावा, मुळशी धरणग्रस्त वेळोवेळी करत असलेल्या विविध ...