Tag: Prince Harry

यावत्चंद्रदिवाकरौ

यावत्चंद्रदिवाकरौ

कोंडमारा सहन न झाल्याने प्रिन्स हॅरी आणि मेगन मार्कल या वलयांकित जोडप्याने ओप्रा विन्फ्रे हिला मनमोकळी मुलाखत दिली आणि ब्रिटनच्या राजघराण्यातली धुम्मस ...
राजवाड्यातून बाजारपेठेत

राजवाड्यातून बाजारपेठेत

त्यानं हीज रॉयल हायनेस या तीन शब्दांचा अलंकार काढून ठेवलाय, मिस्टर हॅरी म्हणून जगायचं त्यानं ठरवलंय. तो स्वतःचा धंदा सुरु करणारेय. ससेस्क रॉयल नावाचा ...