Tag: Pune University

पुणे विद्यापीठाच्या इतिहासाच्या पेपरमध्ये चुका ?

पुणे विद्यापीठाच्या इतिहासाच्या पेपरमध्ये चुका ?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विषयाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या तिसऱ्या सत्राच्या पेपरमध्ये अनेक चुकीचे प्रश्न विचारल्याची तक्रार विद्यार्थ् ...
विद्येचे माहेर घर पुणे, झाले आहे आंदोलनांचे माहेरघर !

विद्येचे माहेर घर पुणे, झाले आहे आंदोलनांचे माहेरघर !

गेल्या ४ वर्षात साधारण २.५० लाख विद्यार्थी पुण्यात एम.पी.एस्सी.,यु.पी.एस्सी. परीक्षांसाठी आल्याचे सांगण्यात येते॰ मात्र या वर्षी मोजून १३६ मुले एमपीएस ...