Tag: Siberian Cranes

विलुप्त ओमीद

विलुप्त ओमीद

१९९८ पासून तर सायबेरियन क्रौंचची केवळ एकच जोडी केवलादेवला येत असे. ती सुद्धा २००१-२००२च्या हिवाळ्यात परत गेली, ती कधीही न परतण्यासाठीच. केवलादेवने आपल ...