Tag: Sue Black

हाडं बोलतात, सू ब्लॅकना ते ऐकू येतं

हाडं बोलतात, सू ब्लॅकना ते ऐकू येतं

काही तर खणत असताना समजा तुम्हाला एकादं हाड मिळालं. त्यावरुन तुम्हाला काय बोध होईल? मुळात हे हाड कोणत्या प्राण्याचं आणि प्राण्याच्या शरीरातलही कुठल् ...