Author: पी साईनाथ

श्रीमंत शेतकरी.. आंतररराष्ट्रीय कारस्थान.. मूर्खपणा

श्रीमंत शेतकरी.. आंतररराष्ट्रीय कारस्थान.. मूर्खपणा

लाखो लोकांचे पाणी आणि वीज कापून त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणे, पोलिस आणि निमलष्करी दलांद्वारे बॅरिकेड्स लावून त्यांना अस्वच्छतेत राहायला भाग प [...]
कृषीकायदे खरेच शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित आहेत?

कृषीकायदे खरेच शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित आहेत?

"या कायद्याखाली किंवा या कायद्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही अन्य नियमाखाली, चांगल्या हेतूने केल्या गेलेल्या किंवा करण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या को [...]
2 / 2 POSTS