Author: प्रतिमा जोशी

काळा तेंडुलकर

काळा तेंडुलकर

जयंत अस्सल होता आणि मातीचाही होता. सोन्याचे पत्रे चिकटवून घेण्याचा त्याचा कधीही अट्टहास नसायचा. तो मातीचा होता म्हणूनच अस्वस्थतेची बीजं त्या मातीत रूज ...
धगधगता, मूल्यचौकट मानणारा नि:संग पत्रकार

धगधगता, मूल्यचौकट मानणारा नि:संग पत्रकार

१९५५ ते १९८५ या ३० वर्षांच्या कालावधीत समाजात बदल झाले पाहिजेत असं मानणारा चळवळ्या ते सरकारच्या कारभारापासून लोकांच्या दैनंदिन जीवनापर्यंत बारकाईने तप ...