Tag: Uttam Bandu Tupe

फुलाफुलावर दव पडल्यावर तू गेल्याचे कळले होते….

फुलाफुलावर दव पडल्यावर तू गेल्याचे कळले होते….

आज सकाळी मेसेज आला अप्पा गेला. आमचा अप्पा म्हणजे उत्तम बंडू तुपे. अप्पाच्या अनेक आठवणी मनात आल्या. अप्पाची अन माझी ओळख खूप जुनी. वामन केंद्रे यांनी ...
परिघावरचा दलित साहित्यिक – उत्तम बंडू तुपे

परिघावरचा दलित साहित्यिक – उत्तम बंडू तुपे

दलित उपेक्षित, शोषित मजूर आणि त्यांचे हेलावून टाकणारे दुःख तसेच प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी चाललेली अव्याहत धडपड हाच उत्तम बंडू तुपे यांच्या स ...