Author: विनायक पाटील

मोगलीचे युद्धगीत

मोगलीचे युद्धगीत

रुडयार्ड किपलिंगच्या या गोष्टी या ना त्या रुपात माझ्या कपाटात कित्येक वर्षांपासून आहेत. पण ‘दि व्हाइट सील’ आणि ‘क्विकर्न’ या गोष्टी पहिल्यांदाच वाचल्य [...]
वृक्षः शाश्वत जीवनाचा अशाश्वत अंश

वृक्षः शाश्वत जीवनाचा अशाश्वत अंश

वृक्ष अभय देतात. ज्याला त्यांच्याशी बोलायला, त्यांचं ऐकायला जमतं, त्याला सत्य गवसतं. ते कोणताही बोध किंवा तत्वज्ञान शिकवत नाहीत. ते सांगतात जीवनाचा पु [...]
2 / 2 POSTS